Το ΘΕΜΑ της ΜΕΡΑΣ.....

Δήμαρχος Μεγαλόπολης: υπογράφηκε το μειωμένο οικιακό ρεύμα, ακολουθεί ρύθμιση και για επαγγελματικό

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για την εφαρμογή  του Μειωμένου Τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος Υπογράφηκε την Τρίτη 22 Μαΐου η Κοινή Υπουργική Απόφαση ...

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Άσχημες οι εξελίξεις για το Γηροκομείο Μεγαλόπολης. Τα χρήματα Κληροδοτήματος Παλαμήδη πάνε στο Γηροκομείο Τρίπολης!!!!

Πολύ άσχημες οι εξελίξεις για την κατασκευή Γηροκομείου στη Μεγαλόπολη
Χάσαμε τα χρήματα από το Κληροδότημα Παλαμήδη 
πάνε στο Δεκάζειο Γηροκομείο Τρίπολης!!!

Το δελτίο τύπου της Ι.Μ. Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως 
εξιστορεί επακριβώς τις εξελίξεις αυτές....

Εμείς από την πλευρά μας έχουμε παρακολουθήσει το θέμα με 3 άρθρα μας
που παραθέτουμε αναλυτικά πιο κάτω

Επίσης στις 14/10/2016 δημοσιεύσαμε!!!! (χωρίς να πάρουμε ΚΑΜΙΑ απάντηση!!!)
Γηροκομείο Μεγαλόπολης: κ. Δήμαρχε τι συμβαίνει ; η σύμβαση αντίστοιχου έργου κρίθηκε μη νόμιμη προ ενός μηνός!!!

-----------------------------------------------------------
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
της Ι.Μ. Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως


ΘΕΜΑ: Ἐνημέρωση περί τοῦ κληροδοτήματος «ΠΑΛΑΜΗΔΗ»

Ὁ ἀείμνηστος Θεόδωρος Παλαμήδης, διά τῆς Διαθήκης του εἶχε τήν ἐπιθυμία νά ἀνεγερθεῖ στήν ἰδιαιτέρα πατρίδα του, τήν Καρύταινα, γηροκομεῖο γιά τήν περίθαλψη τῶν ἐχόντων ἀνάγκη συμπατριωτῶν του. Ἐπειδή ὅμως κατέστῃ ἀδύνατη ἡ ἀνοικοδόμηση καί λειτουργία τοιούτου ἱδρύματος στήν Καρύταινα, κατόπιν δικαστικῶν ἀποφάσεων, ἡ Ἱερά Μητρόπολη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως, ἐκφράζοντας τό κοινό αἴσθημα καί τήν ἀνάγκη τῆς τοπικῆς κοινωνίας πρότεινε ὡς λύση, σύμφωνα μέ τήν διαθήκη τοῦ μακαριστοῦ Παλαμήδη, τήν λειτουργία οἴκου εὐγηρίας στήν ἕδρα τοῦ Δήμου, τήν Μεγαλόπολη, σέ ἰδιόκτητο αὐτῆς χῶρο. Ἀφοῦ προηγήθηκε στατική μελέτη τοῦ ὑπάρχοντος κτηρίου στόν χῶρο τοῦ παλαιοῦ Ἁγ. Νικολάου κρίθηκε ἀναγκαία ἡ κατεδάφισή του καί ἡ ἐκ νέου ἀνέγερσή του σύμφωνα μέ τή γνωμάτευση, ἐπιμέλεια καί καθοδήγηση τοῦ ἔμπειρου καθηγητοῦ μηχανικοῦ κ. Ἀποστόλου Παρπαΐρη.

Ἀκολούθως τήν χρονική αὐτή περίοδο ζητῶντας τήν βοήθεια καί συνεργασία φορέων γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου αὐτοῦ πραγματοποιήθηκε συνεννόηση μέ τήν Περιφέρεια Πελοποννήσου, ὅπου καί ἐλήφθη ἡ ρητή διαβεβαίωση ἐκ τοῦ Περιφερειάρχου Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη, γιά τήν πραγματοποίηση τοῦ ἔργου. Μέ σαφήνεια δηλώθηκε ὅτι ἡ Περιφέρεια θά ἀναλάμβανε τήν ἐξ’ ὁλοκλήρου ἀνέγερση τοῦ κτηρίου. Γραπτή ἐπικαιροποίηση τῆς ἀποφάσεως αὐτῆς λάβαμε καί μετά ἀπό λίγο καιρό, ἀφοῦ ὅπως μᾶς εἶπαν προχωρούσαμε στά τεύχη δημοπράτησης. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ὁ κ. Περιφερειάρχης πού ἔχει ἀναγγείλει τήν πραγματοποίηση καί ἄλλων ἔργων στήν περιοχή μας θά πραγματοποιήσει καί αὐτό τό θεάρεστο καί πολύ ἀναγκαῖο καί ἐπιθυμητό ἔργο γιά τήν Μεγαλόπολη καί τήν εὐρύτερη περιοχή μας. Παράλληλα, ἡ Μητρόπολη καί ὁ Δῆμος Μεγαλόπολης ἐνεργοποιήθηκαν γιά τήν ἀπό κοινοῦ προσπάθεια πραγματοποιήσεως τοῦ ἔργου.

Τά γενόμενα ὡς πρός τήν ἐξέλιξη τοῦ κληροδοτήματος ἔχουν ὡς ἑξῆς: 
Τήν Πέμπτην 12 Ὀκτωβρίου 2015 εἶχε ὁρισθεῖ δικάσιμος στό Ἐφετεῖο Πατρῶν 
(διαβάστε το άρθρο μας ΕΔΩ)
κατόπιν παρεμβάσεως τοῦ Δικηγόρου-διαχειριστοῦ τοῦ κληροδοτήματος κ. Νάκη. Τήν Μητρόπολη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως στήν διαδικασία αὐτή ἐκπροσώπησε ἡ Δικηγόρος Τριπόλεως κ. Παναγιώτα Παπαγεωργάκη καί ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως, ἐνῶ τόν Δῆμο Μεγαλοπόλεως ὁ Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντῖνος Μιχόπουλος. Ὁ δικηγόρος Ἀθηνῶν κ. Νάκης πρότεινε στό δικαστήριο ὡς λύση περί τοῦ θέματος τήν προσφορά τῶν χρημάτων τοῦ κληροδοτήματος σέ ἄπορες οἰκογένειες καί ὄχι στήν λειτουργία τοῦ γηροκομείου. Σέ διαορετική περίπτωση πού τό Δικαστήριο ἔκρινε ὅτι δέν θά ἀξιοποιοῦντο τά χρήματα σωστά μέ αὐτόν τόν τρόπον – δηλαδή μέ τήν διανομή στούς ἀπόρους- νά προσφέρονταν στό Δεκάζειο Γηροκομεῖο Τριπόλεως. Στό δικαστήριο παρουσιάσθηκε δικηγόρος που ἐκπροσωποῦσε τό προαναφερόμενο Δεκάζειο Γηροκομεῖο καί ζήτησε νά μήν γίνει δεκτή ἡ πρόταση τοῦ δικηγόρου-διαχειριστοῦ τῶν χρημάτων τοῦ κληροδοτήματος σέ ἀπόρους, ἀλλά τά χρήματα νά δοθοῦν ἐξ ὁλοκλήρου στό Δεκάζειο Γηροκομεῖο. Ἀπό τήν μεριά της ἡ Ἱερά Μητρόπολη κατέθεσε παρέμβαση ζητῶντας τά χρήματα νά δοθοῦν στό γηροκομεῖο Μεγαλοπόλεως, ὅπου ἡ ἀνάγκη λειτουργίας του εἶναι ἀπαραίτητη, τόσο γιά τούς γέροντες ὅσο καί γιά τήν δημιουργία θέσεων ἐργασίας γιά τούς νέους τῆς περιοχῆς μας. Τό δικαστήριο ἀποφάσισε ἀναβολή τῆς δίκης γιά τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2016. Κατόπιν αὐτῆς τής ἐξελίξεως καί πάλι ἡ Ἱερά Μητρόπολη δέν ἔμεινε ἀμέριμνος. Ἔδειχνε συνεχῶς τό ἐνδιαφέρον της ζητῶντας ἀπό τόν Περιφερειάρχη καί τόν Ἀντιπεριφερειάρχη νέα στοιχεῖα περί τῆς ἐξελίξεως τῆς ὑποθέσεως. Καί τά δύο προαναφερόμενα πρόσωπα δήλωναν τηλεφωνικῶς, ἀλλά καί ὅταν εὑρίσκονταν γιά ἄλλο λόγο στήν περιοχή μας, τήν καλήν πορεία καί μεριμνά τους περί τοῦ θέματος.

Μετά τήν ἀναβολή τῆς ὑποθέσεως ὑπῆρξε συνεργασία μεταξύ τοῦ Δήμου καί τῆς Μητρόπολης μέ συναντήσεις τῶν ἐπροσώπων καί τῶν δύο φορέων.
  Αὐτό εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου μέ τήν ὁποία ὁμόφωνα ἀποφασίστηκε ἡ χρηματοδότηση γιά τήν δημιουργία τοῦ γηροκομείου μέ τό ποσό τοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου εὐρώ περίπου ἀπό τό ΕΑΠ (ἀνταποδοτικό τέλος ΔΕΗ). 
Ἡ ἀπόφαση αὐτή μαζί μέ ὅλη τήν ἐπιχειρηματολογία περί ἐξοικονόμησης πόρων ἐκ τῆς Μητροπόλεως καί ἄλλων φορέων, τό ἔγγραφο τοῦ Περιφερειάρχη περί ἐντάξεως σέ χρημοτοδότηση τοῦ ἔργου, ὅπως ἐπίσης καί μέ ἄλλα στοιχεῖα περί τῆς ἀναγκαιότητας τῆς λειτουργίας οἴκου εὐγηρίας στήν Μεγαλόπολη κατατέθηκαν στό δικαστήριο Πατρῶν τήν 6η Ὀκτωβρίου 2016.

Καί νέα συνάντηση πραγματοποιήθηκε στήν Τρίπολη καί πρίν τήν νέα ἡμερομηνία τοῦ δικαστηρίου στήν ὁποία συμμετείχαν ὁ Περιφερειάρχης κ.Τατούλης, ὁ Δήμαρχος Μεγαλόπολης, ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως, οἱ δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Μιχόπουλος καί κ. Γιώτης, καί ἄλλοι ὑπηρεσιακοί παράγοντες τῆς Περιφέρειας. Καί ἐκεῖ ὁ Περιφερειάρχης ἐνώπιον ὅλων διαβεβαίωσε, μέ προσωπική του δεύσμευση, ὅτι τό ἔργο στήν Μεγαλόπολη θά γίνει! Ὅλοι οἱ παριστάμενοι τόν εὐχαρίστησαν καί ἀναχώρησαν.

Δυστυχῶς ὅμως γιά ἐμᾶς καί ἐνῶ τόσο ἡ ἐξουσιοδοτημένη δικηγόρος κ. Παπαγιωργάκη ὅσο καί ἡ Μητρόπολη (ἡ ὁποία κάλυψε ὅλα τά ὑψηλά ἔξοδα τῆς νομικῆς – δικαστικῆς πορείας τῆς ὑποθέσεως) ἐξέθεσαν στούς δικαστές ὅλα τά παραπάνω, τό δικαστήριο φαίνεται ὅτι δέν πείστηκε καί ἀποφάνθηκε μέ τήν ὑπ᾽ἀριθμ. 9/2017 ἀπόφαση τοῦ τριμελοῦς Ἐφετείου Πατρῶν, τήν διάθεση τῶν χρημάτων στό Δεκάζειο Γηροκομεῖο Τριπόλεως.

Ἡ ἀπόφαση αὐτή δημιουργεῖ σέ ὅλους μας μεγάλη πικρία, ἀπογοήτευση καί ἀπορίες. Ὡστόσο τό ἐνδιαφέρον μας γιά τήν λειτουργία γηροκομείου στήν Μεγαλόπολη παραμένει ἰσχυρό. Μπορεῖ κάποιοι κρυφά ἤ φανερά νά ἐπιθυμοῦν τήν ὑποβάθμιση τῆς περιοχῆς μας, ἀλλά ἐμεῖς ὅλοι καί ἀπό τή μεριά τῆς Μητροπόλεως καί τοῦ Δήμου ἀλλά καί ὅλων τῶν τοπικῶν φορέων δέν θά σταματήσουμε νά ἀναγωνιζόμαστε γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ συγκεκριμένου θεάρεστου καί λίαν ἀναγκαίου γιά τήν περιοχή μας ἔργου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

7 σχόλια:

 1. Εμπρός λοιπόν κε Δήμαρχε, ξεκίνα να το φτιάξεις το Γηροκομείο... Τι την πήρες την απόφαση; Έτσι για να κοροϊδέψεις το Δικαστήριο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο κ. Δήμαρχος, με την ανικανότητά του, για άλλη μια φορά, ξεφτιλίστηκε. Και δεν έχει ο άνθρωπος λίγη τσίπα, μωρ' αδελφέ μου, να παραιτηθεί. Τα λεφτά του Γηροκομείου χάθηκαν, τα σκουπίδια και το ΧΥΤΕΑ θα έρθουν στην Μεγαλόπολη, η ΔΟΥ μεταφέρθηκε στην Τρίπολη, το Κέντρο Υγείας υπολειτουργεί, η Πυροσβεστική θα μεταφερθεί κι αυτή οσονούπω εκτός πόλης και να το δείτε, τα καταστήματα της πόλης κλείνουν το ένα μετά το άλλο, η ανεργία έχει κτυπήσει κόκκινο, τα χωριά του Δήμου ερημώνουν και δεν έχουν ούτε τη στοιχειώδη συγκοινωνία, δεν αλλάζουν ούτε τις καμένες λάμπες, μόνο αυξήσεις στα τέλη των τάφων ψηφίζουνε στο Δημοτικό Συμβούλιο, έργα δε γίνονται, γιατί δεν υπάρχουν - λέει - χρήματα... Εκείνα τα 7.000.000 απόθεμα στο ταμείο του Δήμου που ανακοινώνουν στον Τύπο, τι σκ..τά είναι; Για τι τα έχουν αυτά τα εκατομμύρια ευρώ; Για φιστίκια; ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΙ όλοι τους, δυστυχώς. Ένας, βρε, δε βρέθηκε να ξεχωρίζει. Ούτε ένας δεν ύψωσε φωνή, να κάνει κάτι, να προτείνει ένα θετικό μέτρο. ΑΧΡΗΣΤΟΙ, ΑΒΟΥΛΟΙ, ΜΟΙΡΑΙΟΙ, ΑΝΘΡΩΠΑΚΙΑ...

   Διαγραφή
 2. Ο κύριος μιχοπουλος τι λέει για όλα αυτά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κι ο Μιχόπουλος, ως Δημοτικός Σύμβουλος τώρα, ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ. Δεν ενδιαφέρεται για τα προβλήματα της περιοχής όπως παλιά. "Κάηκε" ως υποψήφιος βουλευτής με το ΚΙΝΗΜΑ του Παπανδρέου, αυτή ήταν πολύ λάθος κίνησή του. Ελπίζω να το κατάλαβε και να μην επιχειρήσει παρόμοια ... κίνηση. Δεν είναι για τη Βουλή και το ξέρει. Ως Δήμαρχος όμως θα μπορούσε να κάνει πολλά. Ας το σκεφτεί για τις επόμενες εκλογές αλλά να επιλέξει νέους, άφθαρτους, με γνώσεις και το κυριότερο να αγαπούν τον τόπο μας όχι τη "μάσα", το βόλεμα και τις αρπαχτές. Κανείς από τους νυν συμβούλους του τωρινού Δημάρχου δεν έχει τα φόντα, όλοι βολεμένοι και ανίκανοι. Είναι αρκετά χρόνια στα πράγματα και μας έδειξαν ότι δεν αξίζουν. Τόπο στους νέους, φρέσκα μυαλά, ιδέες και όρεξη για δουλειά. Αλλιώς κι ο Μιχόπουλος... πάπαλα!

   Διαγραφή
  2. ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Ο ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΕΙ ΤΩΡΑ ΔΕ ΜΙΛΑΩ Η ΔΕ ΞΕΡΩ ,ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΑΝ ΘΕΣ Η ΒΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΣΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥΣ,ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΒΑΛΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΕΙΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΤΙ; ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΚΑΝΑ ΤΟ ΄ΦΟΝΟ΄' ΑΠΛΑ ΚΟΙΤΑΖΑ,ΑΣΕ ΡΕ ΣΩΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥ

   Διαγραφή
 3. Δυστυχώς για μιά φορά ακόμη φάνηκε η ανεπάρκεια του Δημάρχου και της γύρω παράγκας, που νοιάζονται μόνο για την πάρτι τους , αντί να παλέψουν για το καλό της πόλης, να μην χαθούν τα χρήματα και να πιάσουν τόπο, ειδικά για το γηροκομείο.
  Η πόλη είναι καταδικασμένη να υποβαθμισθεί από τους άρχοντες που επέλεξε και την δική της αδιαφορία και μιζέρια .
  Λυπάμαι και αγωνιώ για το μέλλον μας ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μιχοπουλε γύρνα εσύ με τον πρόεδρο και κάνε πασαρέλα και αστο και το γηροκομείο!!!! Χαχαχαχ;χα

  ΑπάντησηΔιαγραφή